Maak uw eerste site met Google Sites (2024)

Aan de slag met Sites in Google Workspace

Volgende: Een site publiceren

Maak uw eerste site met Google Sites (1)

Maak uw eerste site met Google Sites (2)Op deze pagina

 • Een site maken
 • Pagina's op uw site toevoegen en ordenen
 • Tekst en afbeeldingen toevoegen aan een pagina
 • Het uiterlijk van uw site aanpassen
 • Een voorbeeld van een site weergeven
 • Mensen uw site laten beoordelen


Maak uw eerste site met Google Sites (3)

Wilt u geavanceerde Google Workspace-functies voor uw bedrijf?

Probeer Google Workspace vandaag nog.

Een site maken

Maak uw eerste site met Google Sites (4)

Wanneer u een nieuwe site maakt, wordt deze toegevoegd aan Drive, net als andere Drive-bestanden. Sites slaat automatisch alle wijzigingen op die u aanbrengt, maar uw site wordt pas openbaar nadat u deze heeft gepubliceerd.

Een site maken en een naam geven

De naam die u hier maakt, is de documentnaam die in Google Drive wordt weergegeven. De naam van het document is alleen zichtbaar voor u.

 1. Kies een optie:

  • Klik bovenaan de homepage van Sites op Leeg of klik op Templategalerij en selecteer een template.
  • Klik in Google Drive op Nieuw Maak uw eerste site met Google Sites (5)MeerMaak uw eerste site met Google Sites (6)Google Sites.
 2. Geef linksboven een documentnaam voor uw site op en druk op Enter.

Maak uw eerste site met Google Sites (7)

De titel van een site toevoegen

Nadat u de site heeft gepubliceerd, wordt de titel van de site weergegeven in de kop en in de titelbalk op internet of mobiele apparaten. De website moet 2 of meer pagina's hebben voordat de sitetitel wordt weergegeven.

 1. Open op je computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik linksboven op Geef de naam van de site op.
 3. Voer de naam van je site in.
 4. Druk op Enter of Return.
Maak uw eerste site met Google Sites (8)

Maak uw eerste site met Google Sites (9) Naam van sitedocument

Maak uw eerste site met Google Sites (10) Titel van site

Maak uw eerste site met Google Sites (11) Paginatitel

U vindt meer informatie in het Helpcentrum van Google Sites.

Pagina's op uw site toevoegen en ordenen

Maak uw eerste site met Google Sites (12)

Een pagina toevoegen

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik aan de rechterkant op Pagina's.
 3. Plaats de muisaanwijzer op Toevoegen Maak uw eerste site met Google Sites (13).
 4. Klik op Nieuwe pagina Maak uw eerste site met Google Sites (14).
 5. Voer de paginanaam in.
 6. Klik op Gereed.
 7. Klik rechtsboven op Publiceren om je wijzigingen te publiceren.

Maak uw eerste site met Google Sites (15)

Een pagina verplaatsen

Je kunt een subpagina maken door een pagina onder een andere pagina te plaatsen.

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik aan de rechterkant op Pagina's.
 3. Sleep de pagina naar de gewenste plek.
 4. Klik rechtsboven op Publiceren om je wijzigingen te publiceren.

Een nieuwe subpagina maken

Je kunt een nieuwe subpagina maken door eerst op Pagina's te klikken.Vervolgens kies je een pagina en klik je op MeerMaak uw eerste site met Google Sites (16)Maak uw eerste site met Google Sites (17)Subpagina toevoegen.

Tip: Je kunt tot 5 niveaus subpagina's maken.

Maak uw eerste site met Google Sites (18)

Een pagina kopiëren of verwijderen

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik rechts op Pagina's.
 3. Klik bij de pagina die je wilt dupliceren of verwijderen op MeerMaak uw eerste site met Google Sites (19).
  • Kies Pagina dupliceren om een pagina te kopiëren.
  • Kies Verwijderen om een pagina te verwijderen.
   • Tip: Je kunt verwijderde pagina's herstellen door een eerdere versie te herstellen.
 4. Klik rechtsboven op Publiceren om de wijzigingen te publiceren.

Maak uw eerste site met Google Sites (20)

U vindt meer informatie in het Helpcentrum van Google Sites.

Tekst en afbeeldingen aan pagina's toevoegen

Maak uw eerste site met Google Sites (21)

Tekst of koppen toevoegen

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik aan de rechterkant op Invoegen Maak uw eerste site met Google Sites (22) Tekstvak.
 3. Klik in het menu op de pijl-omlaag Maak uw eerste site met Google Sites (23) Maak uw eerste site met Google Sites (24) kies de gewenste tekst, kop of titelstijl.
 4. Voeg de tekst toe aan het vak.
 5. Klik rechtsboven op Publiceren om je wijzigingen te publiceren.

Maak uw eerste site met Google Sites (25)

U kunt ook een banner toevoegen aan uw site. U vindt meer informatie in het Helpcentrum van Google Sites.

Een afbeelding toevoegen

Je kunt afbeeldingen toevoegen met de indeling .png, .jpg of .gif. Volg de richtlijnen voor het gebruik van afbeeldingen.

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik aan de rechterkant op Invoegen Maak uw eerste site met Google Sites (26) Afbeeldingen.
 3. Kies de locatie waar je de afbeelding wilt ophalen.
 4. Kies een afbeelding en klik op Selecteren.
 5. Klik rechtsboven op Publiceren om je wijzigingen te publiceren.

Maak uw eerste site met Google Sites (27)

Een sectielay-out toevoegen

 1. Ga op je computer naar een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik aan de rechterkant op Invoegen.
 3. Kies onder Contentblokken de gewenste lay-out en sleep deze naar de pagina.
 4. Voeg tekst, afbeeldingen, documenten of video's toe.
 5. Klik rechtsboven op Publiceren.

Maak uw eerste site met Google Sites (28)

Doorgaan met het ontwerpen van uw pagina

U kunt veel meer elementen toevoegen aan een pagina in Google Sites, zoals:

 • Samenvouwbare tekst
 • Knoppen
 • Zoekbalk
 • Afbeeldingscarrousel
 • Links naar social media
 • En nog veel meer!

U vindt meer informatie in het Helpcentrum van Google Sites.

Het uiterlijk van uw site aanpassen

Maak uw eerste site met Google Sites (29)

Een vooraf gemaakt thema toevoegen

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik aan de rechterkant op Thema's.
 3. Selecteer een vooraf gemaakt thema onder Gemaakt door Google.

Maak uw eerste site met Google Sites (30)

Een aangepast thema toevoegen

 1. Open op een computer een site in Google SitesMaak uw eerste site met Google Sites (31).
 2. Klik in het rechterdeelvenster op Thema's.
 3. Selecteer onder Aangepast de optie Thema makenMaak uw eerste site met Google Sites (32).
 4. Voer een naam in voor het thema.
 5. Selecteer Volgende.
  • Je kunt ook een logo en bannerafbeelding toevoegen.
 6. Selecteer een kleurenpalet Maak uw eerste site met Google Sites (33) Volgende.
  • Selecteer Kleuren aanpassen als je specifieke kleuren wilt kiezen voor verschillende delen van de site.
 7. Kies de lettertypen.
 8. Selecteer Thema maken.
  • In het rechtervenster kun je het thema verder aanpassen.

Maak uw eerste site met Google Sites (34)

Een thema importeren vanuit een andere site

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik aan de rechterkant op Thema's.
 3. Selecteer onder Aangepast de optie Thema importerenMaak uw eerste site met Google Sites (35).
 4. Selecteer een site Maak uw eerste site met Google Sites (36) Selecteer een thema.
 5. Klik op Thema importeren.

Maak uw eerste site met Google Sites (37)

U vindt meer informatie in het Helpcentrum van Google Sites.

Een voorbeeld van een site bekijken

Maak uw eerste site met Google Sites (38)

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik bovenaan op Voorbeeld Maak uw eerste site met Google Sites (39).
 3. Kies rechtsonder een lay-outoptie.
 4. Sluit het voorbeeld door rechtsonder op SluitenMaak uw eerste site met Google Sites (40) te klikken.

Mensen uw site laten beoordelen

Maak uw eerste site met Google Sites (41)

Voordat u uw site publiceert, kunt u mensen uw site laten beoordelen en bewerken.

 1. Open op een computer een site in de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik bovenaan op 'Delen'Maak uw eerste site met Google Sites (42).
 3. Voer onder 'Mensen uitnodigen' de naam of het e-mailadres in van de persoon of Google-discussiegroep die je wilt toevoegen.
 4. Klik op VerzendenMaak uw eerste site met Google Sites (43)Gereed.

U vindt meer informatie in het Helpcentrum van Google Sites.

Terug naar boven


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Volgende: Een site publiceren

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Gidsen in het Informatiecentrum afdrukken, opslaan of aanpassen

Meer informatie over hoe u gidsen in het Informatiecentrum kunt afdrukken, opslaan als pdf of aanpassen voor uw organisatie.

Maak uw eerste site met Google Sites (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 5630

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.