Omgekeerd zoeken op telefoonnummer | Telefoonboek.nl (2024)

Wie heeft mij gebeld?
Omgekeerd zoeken op telefoonnummer

Gebeld worden door een onbekend nummer roept natuurlijk de vraag op wie erachter zit. Wij verzamelen ervaringen van onze gebruikers om je verder te helpen met omgekeerd zoeken. Tot nu toe hebben we al meer dan 148756 ervaringen voor je verzameld.

Bedrijf zoeken Persoon zoeken Postcode zoeken Adres zoeken Omgekeerd zoeken Omgekeerd zoeken op telefoonnummer | Telefoonboek.nl (6)Nummer wijzigen

Ben je gebeld door een nummer en wil je weten wie erachter zit? Met omgekeerd zoeken van Telefoonboek.nl zoek je direct in 1,4 miljoen bedrijfsgegevens en meer dan 147578 ratings & reviews van onze bezoekers. Deel ook je eigen ervaringen met de nummers die je zoekt om andere mensen te informeren.

Wij helpen je graag

1

9

8

7

3

Nummers vandaag gevonden

Laatste reacties

0858885359

Gevaarlijk

Kreeg onlangs schriftelijk bericht dat mijn persoonlijke gegevens zouden zijn gelekt en op het hart gedrukt om goed op mijn hoede te zijn. Binnen 3 dagen werd ik gebeld door dit nummer. Toeval? Dacht ...

Geplaatst op: 17 mei. 2024 13:01

0651081959

Gevaarlijk

Ben niet gebeld, maar kreeg 17 mei 2024 een SMS dat ik mijn bunq rekening moest verifiëren omdat ie zou worden omgezet. Met een rare link erachter.

Geplaatst op: 17 mei. 2024 12:12

0651081959

Gevaarlijk

Ze schrijven dat ik mijn telefoonnummer moet verifiëren anders wordt mijn rekening opgeheven. Ik heb het nr opgezocht en kom bij een bouwbedrijf uit die duurzame woningen bouwt.

Geplaatst op: 17 mei. 2024 12:12

Mogelijkheden Telefoonboek

 • Vermelding wijzigen
 • Bladeren achternamen
 • 1822
 • Bladeren nummers

Aantal zoekopdrachten

week 14

week 15

week 16

week 17

week 18

week 19

week 20

Tips tegen misbruik

Oplichters proberen soms via de telefoon gegevens of geld binnen te halen. Als je gebeld wordt door iemand die zich voordoet als medewerker van een bank, moet je op jouw hoede zijn. Bankmedewerkers vragen nooit je pincode of persoonlijke gegevens via de telefoon, dus als hiernaar wordt gevraagd moet je dit nooit geven.

Daarnaast komt het vaak voor dat mensen telefoontjes krijgen van iemand die beweert voor Microsoft te werken. Deze persoon zegt te kunnen helpen bij het oplossen van computerproblemen. Verleen echter nooit toegang tot je computer, laat geen programma installeren en geef nooit je (bank)gegevens door.

Ook kan het zijn dat je gestalkt wordt door telefoonnummers uit het buitenland. Beantwoord geen buitenlandse nummers die je niet vertrouwt, en bel deze nummers absoluut niet terug. Dit zijn namelijk vaak frauduleuze betaalnummers met zeer hoge tarieven, waardoor je veel geld kwijt kunt zijn. Op het moment dat je wordt gebeld door iemand die aandringt op het doorgeven van persoonlijke informatie, is de kans groot dat dit een oplichter is. Zeker als er gevraagd wordt naar je bankrekeningnummer, creditcard of BSN-nummer, kunt je de telefoon het beste ophangen.

Er zijn veel voorkomende opmerkingen die genoemd worden door de beller, die erop duiden dat je een oplichter aan de telefoon heeft. Hier kun je denken aan de volgende opmerkingen:

 • Je bent speciaal geselecteerd (voor deze aanbieding).
 • Je krijgt een mooi cadeau als u het product koopt.
 • Je bent een van de gelukkige winnaars.
 • Je heeft een prijs gewonnen in een buitenlandse loterij.
 • Je moet direct een beslissing nemen.

Telemarketeers moeten volgens de wet aangeven dat het om een verkoopgesprek gaat. Ook moet de verkoper zijn naam vertellen en het bedrijf waar hij voor werkt. Als dit niet wordt verteld, kun je de telefoon het beste ophangen.

Als je geen ongevraagde telefoontjes wilt ontvangen, kan je jezelf registreren in het Bel-me-niet Register. Als je hierin geregistreerd staat, mogen bedrijven je niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Als je gestalkt wordt door een telefoonnummer, kun je dit nummer blokkeren. Dit kan in veel gevallen door contact op te nemen met je telecomprovider. Zij kunnen deze nummers voor je blokkeren, zodat je hier geen last meer van hebt. Ook kun je meestal zelf telefoonnummers blokkeren op je mobiele telefoon, zodat je niet meer kan worden lastiggevallen. Mocht de overlast van de ongewenste oproepen onverhoopt toch niet stoppen, dan kun je als laatste oplossing je telefoonnummer wijzigen, door contact op te nemen met je provider.

Zoeken naar telefoonnummer

Er zijn verschillende soorten telefoonnummers in omloop. Bedrijven hebben vaak een bedrijfsnummer, dat begint met 088. Deze nummers zijn geografisch gebonden aan één bepaalde regio. Ook hebben bedrijven soms een telefoonnummer dat begint met 085. Als je door een nummer bent gebeld dat begint met 088 of 085, is dit dus een bedrijf is geweest. Daarnaast zijn er ook aparte telefoonnummers voor gemeenten. Deze nummers hebben vaak maar vijf of zes cijfers, die beginnen met 14. Daarna komt het netnummer van de gemeente. Het gemeentelijke nummer voor Rotterdam is dus bijvoorbeeld 14 010.

Als je gebeld bent door een nummer dat je niet kent, zijn er verschillende manieren om uit te zoeken van wie of welk bedrijf het nummer is. Meestal is aan de eerste cijfers van een telefoonnummer te zien waar de aansluiting zich ongeveer bevindt. De eerste nummers duiden op het werelddeel, dan komt het land, dan de plaats en de wijk.

Elk Nederlands telefoonnummer begint met +31, oftewel 0031. Dit is het landnummer. Als je gebeld bent door een lang nummer, kun je via de zoekmachine Google vinden uit welk land het nummer komt. Dit doe je door de eerste paar cijfers in te typen, met het woord 'landnummer' erachter.

Vrijwel elk Nederlands vast nummer begint met een netnummer van drie of vier cijfers. Dit nummer komt overeen met de gemeente waarin het vaste telefoontoestel gelokaliseerd is. Als je deze cijfers opzoekt via Google, kun je ontdekken waar het nummer vandaan komt.

Wet en regelgeving

Op dit moment zijn alleen de 1,4 miljoen bedrijven op Telefoonboek.nl doorzoekbaar. Er is namelijk een wet in Nederland die het verbiedt om omgekeerd te zoeken op personen. Voor opname in een officiële telefoongids geldt een wettelijke opt-outregeling, en voor omgekeerd zoeken geldt juist opt-in. Deze opt-in regeling houdt in dat burgers persoonlijk toestemming moeten geven aan telefoongidsen om hun gegevens openbaar te maken.

Mensen die in het Telefoonboek staan geven alleen maar toestemming om opgenomen te worden in de database, en dat is dus nog geen toestemming voor omgekeerd zoeken. Een omgekeerde-zoekdienst voor personen kan dus nog niet legaal worden aangeboden.

Het is wel mogelijk om te zoeken op bedrijven. Bedrijven hoeven namelijk geen toestemming te geven voor omgekeerd zoeken. Om deze reden is het op Telefoonboek.nl alleen mogelijk om omgekeerd te zoeken op bedrijven. Daarnaast bieden we informatie aan die we verzamelen van onze gebruikers. Deze gegevens mogen we ook aan je aanbieden.

Meest gezochte nummers

 • 0614094100
 • 0651540210
 • 0654501233
 • 0658081822
 • 0651448805
 • Meer mobiele nummers
 • 0702182070
 • 0308083218
 • 0307125772
 • 0303090159
 • 0508537465
 • Meer kengetal nummers
 • 1233
 • 12345678
 • 0258965897
 • 0476135290
 • 3222354000
 • Meer landnummers

Laatste zoekopdrachten

 • 074879630 om 15:35:17
 • 0413286571 om 15:35:07
 • 32477340335 om 15:35:05
 • 0555434708 om 15:34:52
 • 0888455000 om 15:34:41
 • 0413286571 om 15:34:41
 • 0182449181 om 15:34:02
 • 0610889360 om 15:34:02
 • 0031262020183 om 15:33:59
 • 0610889360 om 15:33:51
 • 0332133053 om 15:33:45
 • 0202050954 om 15:33:40
 • 0493341685 om 15:33:38
 • 4915128995501 om 15:33:34
 • 0570650252 om 15:33:26

Leg contact
met oude bekenden
op Telefoonboek.nl

Maak je bekend in Nederland met je telefoonnummer op Telefoonboek.nl

Help mensen met omgekeerd zoeken

Op elk moment zelf jouw gegevens aanpassen

Omgekeerd zoeken op telefoonnummer | Telefoonboek.nl (7)

Omgekeerd zoeken op telefoonnummer | Telefoonboek.nl (10)
Omgekeerd zoeken op telefoonnummer | Telefoonboek.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 6140

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.